K focení mějte dobrou náladu a dostatek času. Vaše dobrá nálada a fakt, že nejste v časovém presu, jsou dva důležité pilíře proto, aby během focení vznikla výborná pohodová atmosféra. Věřte, že tomu pak odpovídají také i výsledné fotografie.

Váš harmonogram si zorganizujte tak, aby ve smluvenou dobu mohlo focení již začít. Smluvený termín odpovídá době začátku focení nikoliv době našeho setkání.  Pokud si dohodneme termín například na 13:00, pak platí, že skutečně ve 13:00 začínáme fotit.

I v případě focení menšího balíčku počítejte s tím, že focení může a bude trvat déle.  Menší počet snímků u nás v žádném případě neznamená významně kratší dobu oproti balíčku s větším počtem snímků. Z naší zkušenosti víme, že krásné snímky vznikají během celého procesu focení, kdy se před objektivem uvolňujete a kdy hledáme, co by vám slušelo nejvíce. To není moment na pár chvil, je to záležitost postupného vývoje vašeho focení. Mohu říci, že při naprosto každém focení vidím, že pokud by bylo focení kratší tak by nevzniklo mnoho naprosto úžasných snímků.

Z tohoto důvodu tedy menší počet objednaných snímků nemá přímý vliv na délku focení. Rozptyl časové dotace je sice kratší než u většího balíčku, je však dostatečně široký na to, aby na zmíněný vývoj mohlo dojít. Možnost delšího časového rozsahu focení menšího balíčku jsme se rozhodli do ceny menšího balíčku nepromítat formou zvýšení ceny. Aktuální částka tento nadstandard nezohledňuje. Lze říci, že náš čas navíc věnujeme jako bonus zdarma k tomu, aby i lidé, kteří  sáhnou po menším balíčku měli také širokou možnost pro postupný vývoj.